Onshore renewables

Tysvær Vindpark

Share

LinkedInTwitterAddthis
August 2019

Tysvær Vindpark

Prosjektbeskrivelse

 • Antall vindmøller

  11 Siemens Gamesa 4.3 MW vindturbiner

 • Åpnes

  Tysvær Vindpark åpnes i 2021

 • 47 MW

  Tysvær Vindpark vil få en installert kapasitet på 47MW

 • 150 GWh

  Tysvær Vindpark vil årlig produsere 150GWh

 • Tilsvarer forbruket til

  Tysvær Vindpark vil produsere nok fornybar strøm tilsvarende forbruket til 8,750 norske boliger per år

 • Prosjektutvikler

  Green Investment Group

Støtter lokale bedrifter

Utbygging og drift av Tysvær Vindpark vil skape lokale arbeidsplasser og bidra til verdiskapningen i regionen. Green Investment Group bruker norske bedrifter for å realisere dette viktige prosjektet. 

Utbyggingen blir ledet av Nordisk Vindkraft og det lokale rogalandselskapet RISA AS er ansvarlig for utbygging av veier, fundamentet for vindturbinene og installasjon av elektriske kabler. 

Sikrer kraft til lokal industri

Norge har en stolt industrihistorie, som har bidratt til sterk verdiskapning og arbeidsplasser i hele landet. Vindkraft kan være en viktig støttespiller for norsk industri. Gjennom langsiktige kraftavtaler, sikres industrien fornybar kraft til konkurransedyktige og forutsigbare priser. 

I 2018 inngikk Green Investment Group en avtale med Norsk Hydro for leveranser av kraft fra to svenske vindmølleparker. Disse er blant de lengste og største kraftavtalene i verden.

GIG er nå i forhandlinger med norske industribedrifter om å sikre en langsiktig kraftavtale for Tysvær.

Bidrar til norske klimamål

Norge legger opp til å nå ambisiøse klimamål, som vil øke etterspørselen etter fornybar strøm. Det er særlig i industrien, oljebransjen, datasentre og transport at veksten i det norske forbruket forventes å øke.

Green Investment Group ønsker å bidra til at Norge når sine klimamål. Når Tysvær vindpark er i full drift vil den produsere nok fornybar strøm tilsvarende forbruket til 8.750 norske boliger per år og spare Norge for 8.000 tonn CO2-ekvivalenter – tilsvarende utslipp fra rundt 2.500 biler.

Green Investment Group

Green Investment Group (GIG) er eieren av Tysvær Vindpark. Selskapet tok over vindparken i 2019. GIG er en stor global aktør innen miljøvennlig kraft og grønn infrastruktur. Selskapet ble opprinnelig opprettet av britiske myndigheter i 2012 som en statlig investeringsbank som skulle fremme det grønne skiftet.

I 2017 ble selskapet kjøpt opp av australske Macquarie Group. I dag er Macquarie´s Green Investment Group en ledende aktør innen fornybar kraftproduksjon.

Alle prosjektene til Green Investment Group, må gjennom selskapets konsekvensanalyse på temaene klima, miljø og naturmangfold. Les mer i vår Grønne Investeringshåndbok.

Menneskene

Eric Bjonerud

Eric Bjonerud

Senior Vice President, Green Invetsment Group

Eric Bjonerud, styremedlem, Tysvær Vindpark

Eric er ansvarlig for anskaffelser og utvikling av Green Investment Groups fornybare kraftprosjekter i EMEA. Eric er sterkt involvert i nordiske prosjekter, og har på tre år vært involvert i fire av selskapets transaksjoner i det nordiske markedet. Før han begynte i Macquarie, jobbet Eric i PNC Bank og First Wind/Sunedison. I dag har han mer enn 10-års erfaring med fornybare kraftprosjekter innenfor opprinnelse, utvikling, fusjoner og anskaffelser og finansiering.

Tomas Tuominen

Tomas

Vice President, Green Investment Group

Tomas Tuominen er daglig leder i Tysvær Vindpark.

Tomas har vært ansvarlig for Green Investment Groups langsiktige kraftavtaler mot industrikunder og større kraftselskaper. Han har 10 års kraftmarkedserfaring innen handel av fornybar energi og andre energiprodukter. Før han begynte i Macquarie, hadde Tomas en senior rolle i GE Renewable Energy hvor han ledet forhandlinger av selskapets kraftavtaler. Tomas har også bakgrunn fra Statkraft Energi og Bank of America.

Pressehenvendelser:

Lindsay Roberts

Tel: +44 7920 212813

Email: Lindsay.roberts@greeninvestmentgroup.com