Onshore renewables

Tysvær Vindpark

01 August 2019

Antall vindmøller

11 Siemens Gamesa 4.3 MW vindturbiner

Åpnes

Tysvær Vindpark åpnes i 2021

47 MW

Tysvær Vindpark vil få en installert kapasitet på 47 MW

150 GWh

Tysvær Vindpark vil årlig produsere 150 GWh

Tilsvarer forbruket til

Tysvær Vindpark vil produsere nok fornybar strøm tilsvarende forbruket til 8,750 norske boliger per år

Prosjektutvikler

Green Investment Group

For mer informasjon, se Tysvær Vindpark.

Støtter lokale bedrifter

Utbygging og drift av Tysvær Vindpark vil skape lokale arbeidsplasser og bidra til verdiskapningen i regionen. Green Investment Group bruker norske bedrifter for å realisere dette viktige prosjektet. 

Utbyggingen blir ledet av Nordisk Vindkraft og det lokale rogalandselskapet RISA AS er ansvarlig for utbygging av veier, fundamentet for vindturbinene og installasjon av elektriske kabler. 


Sikrer kraft til lokal industri

Norge har en stolt industrihistorie, som har bidratt til sterk verdiskapning og arbeidsplasser i hele landet. Vindkraft kan være en viktig støttespiller for norsk industri. Gjennom langsiktige kraftavtaler, sikres industrien fornybar kraft til konkurransedyktige og forutsigbare priser. 

GIG har nå inngått to langsiktige kraftavtaler med Eramet Norway, som skal bidra til stabil og langsiktig kraftforsyning til Eramet Norways smelteverk.

De to vindkraftanleggene som skal levere kraften er planlagt i Tysvær i Rogaland og Buheii i Agder. Avtalene befester GIGs rolle som en viktig partner for norsk industri, og bidrar til å styrke konkurranseevnen til Eramet Norways anlegg

Dette bygger på avtalene GIG inngikk med Norsk Hydro i 2017 og 2018 om å levere strøm fra to svenske vindparker. Disse avtalene er noen av de lengste og største PPA-avtalene i verden.


Bidrar til norske klimamål

Norge legger opp til å nå ambisiøse klimamål, som vil øke etterspørselen etter fornybar strøm. Det er særlig i industrien, oljebransjen, datasentre og transport at veksten i det norske forbruket forventes å øke.

Green Investment Group ønsker å bidra til at Norge når sine klimamål. Når Tysvær vindpark er i full drift vil den produsere nok fornybar strøm tilsvarende forbruket til 8.750 norske boliger per år og spare Norge for 8.000 tonn CO2-ekvivalenter – tilsvarende utslipp fra rundt 2.500 biler.


Green Investment Group

Green Investment Group (GIG) er eieren av Tysvær Vindpark. Selskapet tok over vindparken i 2019. GIG er en stor global aktør innen miljøvennlig kraft og grønn infrastruktur. Selskapet ble opprinnelig opprettet av britiske myndigheter i 2012 som en statlig investeringsbank som skulle fremme det grønne skiftet.

I 2017 ble selskapet kjøpt opp av australske Macquarie Group. I dag er Macquarie´s Green Investment Group en ledende aktør innen fornybar kraftproduksjon.

Alle prosjektene til Green Investment Group, må gjennom selskapets konsekvensanalyse på temaene klima, miljø og naturmangfold. Les mer i vår Grønne Investeringshåndbok.

Menneskene

Eric Bjonerud, Senior Vice President, Green Investment Group

Eric Bjonerud, styremedlem, Tysvær Vindpark

Eric er ansvarlig for anskaffelser og utvikling av Green Investment Groups fornybare kraftprosjekter i EMEA. Eric er sterkt involvert i nordiske prosjekter, og har på tre år vært involvert i fire av selskapets transaksjoner i det nordiske markedet. Før han begynte i Macquarie, jobbet Eric i PNC Bank og First Wind/Sunedison. I dag har han mer enn 10-års erfaring med fornybare kraftprosjekter innenfor opprinnelse, utvikling, fusjoner og anskaffelser og finansiering.

Leon Eliassen, Daglig leder, Buheii Vindkraft AS

Leon Eliassen Notkevich er daglig leder for Tysvær Vindpark, og vil være lokal representant i byggefasen av disse prosjektene. Leon har mer enn 17 års erfaring innen fornybare og elektriske infrastrukturprosjekter fra tidligfase utvikling til idriftsettelse og overlevering til drift. Leon har hatt ulike roller i flere prosjekter innen havvind og landbasert vindkraft i Skandinavia og UK. Han har bakgrunn fra Statkraft, der han ledet et team av ingeniører og prosjektledere i selskapets havvindsatsing.


Related articles

No results message:
Displayed when filters returns no results.

Service unavailable:
Displayed when filter service cannot be reached.

Sorry, this service is currently unavailable.

Please try again later.