Onshore renewables

80 til 100 arbeidsplasser på vindkraftprosjekt i Kvinesdal

01 April 2020

Les dette på engelsk

Green Investment Group (GIG) har kjøpt Buheii vindkraftverk i Agder fra Nordisk Vindkraft. Utbyggingen av vindkraftverket vil gi mellom 80 til 100 arbeidsplasser. GIG og entreprenøren Risa AS er i dialog med lokale helsemyndigheter og vil sørge for at alle smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet blir fulgt.

 

Vil gi inntekter

Eiendomsskatt vil bidra med om lag 8 millioner kroner årlig i inntekter for kommunene. Det har også satt av øremerkede midler til næringsinvesteringer i Kvinesdal gjennom et eget vindkraftfond. Fondet har et samlet beløp på litt over 10 millioner. I tillegg vil prosjektet støtte lokalt næringsliv ved å leie lokaler fra det lokale skianlegget.

Risa AS har fått i oppdrag å utføre arbeidet med blant annet utbygging av veier, fundamentet for vindturbinene and installasjon av elektriske kabler for de 19 vindturbinene som utgjør prosjektet. Risa vil begynne dette arbeidet om kort tid.

– I disse tider med mye usikkerhet er dette et kjærkomment oppdrag både for oss og lokalsamfunnet, sier direktør for energi og industri i Risa AS, Tommy Emil Karlsson.

– Vi legger vekt på å bruke lokale entreprenører for å utføre deler av anleggsarbeidet. Dette gjør vi både fordi det er viktig for oss å fremme lokal sysselsetting og gode ringvirkninger, samtidig er dette et viktig tiltak for å sikre at det ikke foregår spredning av koronaviruset i forbindelse med anleggsarbeidene, sier Tommy Emil Karlsson.

Risa AS vil iverksette flere tiltak for å forhindre smittespredning, inkludert tiltak som forhindrer spredning i planområdet. I tillegg vil en ansatt få særskilt ansvar for å sørge for at myndighetenes retningslinjer knyttet til koronaviruset blir fulgt opp til enhver tid. Det er også iverksatt tiltak for å sikre at entreprenører som er involvert i prosjektet kommer fra nærområdet, og at flere servicefunksjoner blir ivaretatt av lokalt personell.

 

Skal levere kraft til lokal industribedrift

Det er inngått en avtale om å levere hele produksjonen av kraft på 79,8 MW fra Buheii vindkraftverk til Eramet Norways smelteverk i Norge frem til 2038.

– Dette er den første langsiktige kraftavtalen basert på vindkraft som skal forsyne Eramets industrianlegg. Vår CSR-strategi handler om å bidra til å kutte CO2-utslipp, samtidig som vi sikrer oss konkurransedyktig kraft. Valget av lokale entreprenører er også en viktig del av vår forpliktelse om å være en støttespiller til lokalsamfunnene, sier konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon i Eramet, Virginie de Chassey.

Eramet Norway er en del av det franske gruve- og metallurgiselskapet Eramet. Selskapet har smelteverk i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal. Kvinesdal har rundt 5800 fastboende, og 200 av dem arbeider i Eramet Norway. Det gjør selskapet til den nest største arbeidsgiveren etter Kvinesdal kommune.

GIG har gjennom mange år spesialisert seg på bærekraftige investeringer, prosjektutvikling, rådgivning og porteføljestyring. Selskapet ble opprettet etter at Macquarie Group kjøpte UK Green Investment Bank (GIB) fra den britiske regjeringen i 2017. Selskapet har de siste årene utviklet tre vindkraftprosjekter i Sverige og er eier av Tysvær Vindpark i Rogaland.

Media enquiries

Americas

+1 212 231 1310
mediaamericas@macquarie.com

Asia

+852 3922 4772
mediaasia@macquarie.com

Australia and New Zealand

+61 2 8232 2336
mediaANZ@macquarie.com

Europe, Middle East & Asia

+44 20 3037 4014
mediaEMEA@macquarie.com

Om Eramet Norway

Eramet Norway, som er en del av det franske gruve- og metallurgiselskapet Eramet, har smelteverk i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal, samt en FoU-avdeling i Trondheim. Selskapet er en verdensledende produsent av manganlegeringer som er en viktig innsatsfaktor i fremstillingen av stål. Eramet Norway har ca 500 ansatte og en samlet omsetning på 6,6 mrd NOK (2018).

For mer informasjon, se www.eramet.no og www.eramet.com.

 

Om RES

RES er verdens største uavhengige fornybarselskap med virksomhet innen landbasert og offshore vindkraft, solenergi, energilagring og overføring og distribusjon. I løpet av 35 år har RES levert mer enn 17GW fornybare energiprosjekter over hele verden, og er involvert i ytterligere prosjekter globalt tilsvarende 5.5 GW. Selskapet har en unik forståelse av bedrifters behov, og har inngått langsiktige kraftavtaler (PPA) på over 1,5GW som sikrer kunder tilgang til kraft til lavest mulig pris. RES har over 2000 ansatte og er aktiv i 10 land.

For mer informasjon, se www.res-group.com.  

 

Om RISA

Risa AS er en av Norges største anleggsentreprenører. Selskapet har lang erfaring innen vindkraft, og har vært involvert i noen av landets største prosjekter. Risa ble etablert i 1948 og har hovedkontor i Nærbø, sør for Stavanger.

For mer informasjon, se www.risa.no.