Onshore renewables

Green Investment Group inngår kraftavtaler med Eramet Norway

16 January 2020

Les dette på engelsk

Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) styrker sin posisjon i Norge med avtaler om leveranser fra de planlagte vindkraftverkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.

GIG har nå inngått to langsiktige kraftavtaler med Eramet Norway, som skal bidra til stabil og langsiktig kraftforsyning til Eramet Norways smelteverk. De to vindkraftanleggene som skal levere kraften er planlagt i Tysvær i Rogaland og Buheii i Agder. Avtalene befester GIGs rolle som en viktig partner for norsk industri, og bidrar til å styrke konkurranseevnen til Eramet Norways anlegg.

 

"Vi er glade for å kunne sikre Eramet Norway forutsigbar krafttilgang fra våre norske vindkraftverk, og vi ser frem til å styrke vår rolle som en viktig partner for norsk industri."

Edward Northam
Head of Green Investment Group Europe

 

GIG, som fra før av er eier av Tysvær Vindpark i Rogaland, har inngått en avtale med Nordisk Vindkraft om å kjøpe Buheii Vindkraft AS som er eieren Buheii vindkraftverk. Oppkjøpet av Buheii Vindkraft AS er underlagt visse fullføringsbetingelser. Begge vindparkene skal levere kraft til Eramet Norways prosessanlegg frem til 2038.

Eramet Norway er en verdensledende produsent av manganlegeringer til den globale stålindustrien og har et av de minste klimafotavtrykkene* i sin bransje. Med et årlig forbruk av elektrisk kraft på mer enn 2 TWh er selskapet avhengig av langsiktige og forutsigbare kraftvilkår for å sikre stabil og effektiv drift i sine prosessanlegg i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal.

 

"Med våre ambisjoner om videre industriell utvikling i Norge trenger vi tilgang på fornybar energi. Avtalen med GIG er derfor et viktig tilskudd til vår kraftportefølje."

Bjørn Kolbjørnsen
administrerende direktør i Eramet Norway

 

GIG har de siste årene styrket virksomheten i Norden gjennom tre vindkraftprosjekter i Sverige – Markbygden, Overturingen og Hornamossen. For vindparkene Overturingen og Markbydgen, har GIG inngått langsiktige kraftavtaler med Norsk Hydro.

 

Klimaforpliktelser

Vindkraftanleggene til GIG er et ledd i arbeidet som skal bidra til at Norge oppfyller sine klimaforpliktelser. Norge har besluttet å bli et lavutslippssamfunn i 2050, og norske klimagassutslipp skal reduseres med minst 40 prosent i 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

 

Statlig garanti

Den statlige kraftgarantiordningen administrert av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) skal sikre at norske industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft, kan inngå langsiktige kraftkontrakter til en forutsigbar pris. GIEK har utstedt kraftgarantier under denne ordningen for avtalene mellom Eramet Norway AS og vindkraftanleggene.

Både kraftkontraktene og GIEKs garantier er under forutsetning av at GIG tar en endelig investeringsbeslutning for å bygge ut prosjektene. GIG avventer nå endelig avklaring fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) for å kunne starte utbyggingen av vindkraftanleggene.

 

Kildehenvisning

*Update of study on CO2 emissions in silicon and manganese ferroalloys for Norsk Industri, mai 2016, Alloy Consult.

Pressekontakt: GIG Press Office

Tel: +44 20 3037 4014
Email: mediauk@macquarie.com

Om Green Investment Group

GIG er en ledende global aktør innen bærekraftige investeringer og prosjektutvikling innen fornybar energi. Selskapet ble opprettet etter at Macquarie Group kjøpte UK Green Investment Bank (GIB) fra den britiske regjeringen. GIB ble etablert av britiske myndigheter i 2012 som verdens første statlige investeringsbank som skulle fremme det grønne skiftet.

For mer informasjon, se www.greeninvestmentgroup.com og www.macquarie.com.

Pressekontakt: Eramet Norway
Kåre Bjarte Bjelland
Strategi- og kommunikasjonsdirektør
Tel: +47 916 36 493
Email: kare-bjarte.bjelland@eramet.com

Om Eramet Norway

Eramet Norway, som er en del av det franske gruve- og metallurgiselskapet Eramet, har smelteverk i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal, samt en FoU-avdeling i Trondheim. Selskapet er en verdensledende produsent av manganlegeringer som er en viktig innsatsfaktor i fremstillingen av stål. Eramet Norway har ca 500 ansatte og en samlet omsetning på 6,6 mrd NOK (2018).

For mer informasjon, se www.eramet.no og www.eramet.com.